​حوزه های فعالیت 

​​​مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی و علم مواد

​هوش مصنوعی و بهینه سازی

دانلود کاتالوگ

فعالیت های اخیر 

​تولید دستگاه تست غیر مخرب خواص الاستیک و میرایی مواد مبتنی بر روش تحریک ضربه ای (IET)
تولید دستگاه سنجش غیر مخرب استحکام انواع منشورهای ملات سیمان و بتن
​​​​​​​پایش وضعیت و کنترل بهینه خطوط صنعتی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
طراحی بایوسنسورهای مبتنی بر مواد شیشه فلزات