دستگاه SIET1010

دستگاه تست خواص الاستیک و میرایی مواد مبتنی بر (IET) Impulse Excitation Technique​​​​​​​

- اندازه گیری غیر مخرب مدول الاستیک ( یانگ و برشی)    و نسبت پواسون
​​​​​​​- ​​​​​​​مناسب برای کاربردهای صنعتی و تحقیقاتی 
- دقیق، سریع و قابل اطمینان 
- قابل استفاده برای طیف گسترده ای از مواد جامد
- اندازه گیری غیر مخرب اصطکاک داخلی (فاکتور میرایی)
- روشی جایگزین برای برخی از آزمون های مخرب ​​​​​​​
- آنالیز و محاسبه بلادرنگ تبدیل فوریه ​​​​​​​
​​​​​​​- نمایش گرافیکی حوزه فرکانس و حوزه زمان سیگنال 
​​​​​​​- تنظیمات عمومی 

دانلود کاتالوگ